JT Dic ดาวน์โหลด

JT Dic

ดาวน์โหลดโปรแกรม
Program Requirement

1. ติดตั้ง Windows 2000 หรือ XP หรือสูงกว่าเท่านั้น (ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Linux และ MacOS)
2. ติดตั้ง Internet Explorer 6 Service pack 1
3. ติดตั้ง Microsoft Dot Net Framework 1.1 ขนาดไฟล์ 23,698 KB
4. ติดตั้ง MDAC 2.7 หรือสูงกว่า (สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 เท่านั้น)
5. ติดตั้งฟอนต์และ แป้นพิมพ์ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดโปรแกรมพจนานุกรม JTdic
คุณสมบัติ
Lite Version
Thai+Eng Version
Thai+Kanji version
Full Version
เวอร์ชั่น
1.93
1.93
1.93
1.93
ฐานคำศัพท์ญี่ปุ่นไทย
41,661 คำ
41,661 คำ
41,661 คำ
41,661 คำ
ฐานคำศัพท์ญี่ปุ่นอังกฤษ*
120,802 คำ
120,802 คำ
ฐานรูปภาพโจโยคันจิ**
1,945 รูป
1,945 รูป
ต้องต่ออินเทอร์เนต
เพื่อแสดงภาพคันจิ**
จำเป็น
จำเป็น
ไม่จำเป็น
ไม่จำเป็น
ขนาดไฟล์

2.61 MB

7.76 MB

20.3 MB

 25.4 MB
อัพเดทล่าสุด
28 ก.ย. 2551
28 ก.ย. 2551
28 ก.ย. 2551
28 ก.ย. 2551


ดาวน์โหลดเฉพาะฐานข้อมูลพจนานุกรม
   วิธีติดตั้ง ปิดโปรแกรม JTdic และ้ unzip ไฟล์นี้ไปที่ c:\Program Files\JapaneseThaiDictionary แล้วเปิดโปรแกรม JTdic อีกรอบ
ไฟล์ฐานคำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย
ไฟล์ฐานคำศัพท์ญี่ปุ่น-อังกฤษ*
ไฟล์ฐานรูปภาพโจโยคันจิ**
  • ศัพท์ 41,720 คำ
  • ขนาดไฟล์ 3.04 MB
  • อัพเดท 1 ม.ค. 2552
  • ศัพท์ 162,913 คำ
  • ขนาดไฟล์ 9.75 MB
  • อัพเดท 11 เม.ย. 2552
  • รูปวิธีเขียนคันจิ 1,945 รูป
  • ขนาดไฟล์ 19.8 MB
  • อัพเดท 16 ก.ย. 2550

* ข้อมูลคำศัพท์ญี่ปุ่นอังกฤษ อ้างอิงจาก http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/j_edict.html
** ข้อมูลรูปภาพโจโยคันจิ อ้างอิงจาก http://www.csse.monash.edu.au/


ประวัติการอัพเดทโปรแกรม

เวอร์ชั่น 1.93 (28 ก.ย. 51) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงวิธีการป้อน Romaji โดยสามารถพิมพ์ n เพียงตัวเดียวแล้วมีความหมายเท่ากับ ん ได้
2. แก้ไขคำศัพท์ที่พิมพ์ไม่ถูกต้องบางส่วน
3. เพิ่มคำศัพท์เป็น 41,661 คำ

เวอร์ชั่น 1.92 (23 มี.ค. 51) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. แก้ปัญหาเวลาค้นหาศัพท์ไทยญี่ปุ่นแล้ว ไม่แสดงผลเป็น Romaji
2. เพิ่มคำศัพท์เป็น 41,542 คำ

เวอร์ชั่น 1.91 (23 ธ.ค. 50) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. เพิ่มส่วน Search Type โดยให้ผู้ใช้เลือกวิธีการค้นหาคำศัพท์ว่าจะเอาส่วนไหน
2. แก้บั๊กเวลาค้นหาด้วยตัวอักษรที่สงวนไว้
3. เพิ่มคำศัพท์เป็น 41,248 คำ

เวอร์ชั่น 1.90 (17 ก.ย. 50) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. เพิ่มส่วนฐานคำศัพท์ญี่ปุ่นอังกฤษ ถ้าผู้ใช้ไม่ติดตั้งฐานคำศัพท์ญี่ปุ่น-อังกฤษ จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้
2. เพิ่มส่วนการแสดงวิธีเขียนคันจิ ฟีเจอร์นี้ถ้าไม่ได้ติดตั้งฐานรูปภาพโจโยคันจิ การแสดงผลจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนตเท่านั้น
3. ในเวอร์ชั่นนี้ ถ้าผู้ใช้ท่านใดยังใช้ฐานข้อมูลในเวอร์ชั่นก่อน ๆ (อัพเดทเฉพาะโปรแกรม) อาจจะพบปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหากลับด้วยครับ

เวอร์ชั่น 1.86 (3 มิ.ย. 50) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. แก้ไขการค้นหาแบบ Paragraph Search ในส่วนการแสดงผล โดยให้ผู้ใช้ปรับขนาดตัวอักษรเองได้
2. ปรับปรุงส่วนโจโยคันจิ ให้ค้นหาโดยหาผ่านเสียง 音読み หรือ 訓読み ได้
3. ปรับปรุงส่วนโจโยคันจิ ในส่วนการแสดงผล โดยปรับขนาดตัวอักษรคันจิให้ใหญ่ขึ้น
และแสดงรายละเอียดของคันจิทั้งส่วนจำนวนเส้น บุชู และชั้นปีที่ต้องเรียน

เวอร์ชั่น 1.85 (31 มี.ค. 50) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. เพิ่มการค้นหาแบบ Paragraph Search เป็นการค้นหาคำศัพท์ในประโยคและแสดงออกมาทีละคำ (รุ่นทดสอบ)

เวอร์ชั่น 1.83 (11 ม.ค. 50) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. แก้ไขปัญหา Error Message จากการค้นหาผ่าน Multiple Search
2. เพิ่มคำศัพท์เป็น 34,748 คำ

เวอร์ชั่น 1.82 คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. แก้ไขความเร็วในการค้นหาผ่าน Multiple Search
2. เพิ่มคำศัพท์เป็น 34,000 คำ

เวอร์ชั่น 1.80 คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. เปลี่ยนวิธีการค้นหาทั่วไปให้ทำงานได้ไวมากขึ้น
2. เพิ่มคำศัพท์เป็น 33,600 คำ

เวอร์ชั่น 1.71 คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. เพิ่มเติมวิธีการค้นหาคำศัพท์โดยการป้อนแบบ Romaji ที่ขาดหายไป
2. เพิ่มคำศัพท์เป็น 32,000 คำ

เวอร์ชั่น 1.70 (3 ก.ค. 49) คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. ตัดส่วนที่เป็น Immediate Search ออก
2. เพิ่มวิธีการค้นหาคำศัพท์โดยการป้อนแบบ Romaji (คือการป้อนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ)
3. เพิ่มคำศัพท์เป็น 31,500 คำ

เวอร์ชั่น 1.67 คุณสมบัติที่เพิ่มเติมของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงส่วนการค้นหา ให้สามารถเลือกว่าต้องการค้นหาแบบทันทีหรือค่อยหาหลังจากกดปุ่ม Enter
โดยคุณสมบัตินี้อยู่ในเมนู Option -> Immediate Search

เวอร์ชั่น 1.66 คุณสมบัติของโปรแกรมนั้นมีดังต่อไปนี้
1. เพิ่ม แก้ไข ลบคำศัพท์ได้ด้วยตนเอง
2. จัดเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูลโดยตรง
3. ค้นหาด้วย multiple search
4. ระบบโจโยคันจิ และการค้นหาถามจำนวนเส้นหรือเสียงบุชู
5. Virtual Keyboard สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงแป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น

About Us | ติดต่อ | ©2004 - 2014 ไพฑูรย์ แซ่ตั้ง